THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Hòa Minh (Long Hòa cũ)


Địa chỉ: Ấp Giồng Gi, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3899546.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Châu Thành

tt-hoa-minh-long-hoa-htbcd-tra-vinh