THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Vũng Liêm


Địa chỉ: 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh long. Điện thoại: 0270. 3871015.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm

dtpm-vung-liem-httn-vinh-long