THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Kim


Địa chỉ: xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Châu Thành

dtpm-vinh-kim-httn-tien-giang
Ngày 24-3 Giáp Ngọ (Dl. 23-4-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đã đến chứng lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo Vĩnh Kim.