THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Phong


Địa chỉ: Ấp Tân Bường A, Xã Tân Phong (cù lao Tân Phong), Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3810136.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

dtpm-tan-phong-httn-tien-giang