THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Bình


Địa chỉ: tỉnh lộ 973, Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3819045 - 0276.3819083
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

dtpm-tan-binh-httn-tay-ninh3
Ảnh cũ: 13TanBinh-DTPM