THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Tân An Thạnh (Tân Lược cũ)


Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long Huyện Bình Tân

dtpm-tan-an-thanh-httn-vinh-long

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26 tháng Giêng Ất Mùi (Dl. 16-3-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long.