THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Long


Địa chỉ: Đường Hồ Long Thuỷ, tổ 4 Khu 4 Thị Trấn Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, Bình Phước. Điện thoại: 0271.3667.911.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bình Phước

dtpm-phuoc-long-httn-binh-phuoc