THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Mỏ Công


Địa chỉ: Ấp Thanh Hỏa, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3870131
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Tân Biên

(ảnh năm 2001) 1MoCongDTPM