THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Lấp Vò


Địa chỉ: Ấp Bình Phú Qưới, Xã Bình Thành, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đồng Tháp Huyện Lấp Vò

dtpm-lap-vo-httn-dong-thap


Bản đồ