THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Ninh


Địa chỉ: 959 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 090847647
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

dtpm-hiep-ninh-httn-tay-ninh
Dưới đây là ảnh Điện Thờ Phật Mẫu cũ, trước khi xây mới
Hiep Ninh2 DTPM

Hiep Ninh1 DTPM
Ngày 19-7 Bính Thân (Dl.21-8-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Hiệp Ninh TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.