THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Châu Phú A


Địa chỉ: Phường Châu Phú A, TP Châu Đốc tỉnh An Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang TP Châu Đốc Đang xây dựng

dtpm-chau-phu-a-httn-an-giang
Họ Đạo Phường Châu Phú A được thành lập năm Canh Thìn – 1940, đến năm Kỷ Hợi – 1959 đồng đạo sở tại đã chung tay xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu bằng vật liệu bán kiên cố để có nơi thờ tự theo tín ngưỡng tôn giáo mình. Qua thời gian hơn 50 năm sử dụng, ngôi Điện Thờ Phật Mẫu đã xuống cấp và có phần chật hẹp không phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo tại địa phương.
lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu ngày 04 tháng 11 Ất Mùi (Dl. 14-12-2015).