THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Cầu Khởi


Địa chỉ: Ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Dương Minh Châu Đang xây dựng

lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Họ Đạo ngày 09 tháng 11 năm Ất Mùi (Dl. 19-12-2015).dtpm-cau-khoi-httn-tay-ninh