THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Cai Lậy


Địa chỉ: 5/13 khu 4, đường 868, Thị Trấn Cai Lậy, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3820643
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

dtpm-cailay-httn-tien-giang