THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Bửu Hòa


Địa chỉ: Đường Nguyễn Tri Phương, P Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3855025.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đồng Nai TP Biên Hòa

dtpm-buu-hoa-httn-dong-nai2
Ảnh cũ:
dtpm-buu-hoa-httn-dong-nai