THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Bảo Lộc


Địa chỉ: 186/6 Trần Phú, P Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Điện thoại: 0263.3725299.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Lâm Đồng TP Bảo Lộc

dtpm-bao-loc-httn-lam-dong

dtpm-bao-loc-httn-lam-dong2
Bản đồ