THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Đàn Linh Bửu


Địa chỉ: 553 Khu vực 3, Sông Hậu Trần Phú, P Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (qua cầu Cồn Khương 200m).
Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi Cần Thơ Quận Ninh Kiều

dan-linh-buu-cmttvv-can-tho1