THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cơ sở đạo Thanh Hóa


Địa chỉ: Làng Ngọc Tích, X Đông Thanh, H Đông Sơn, Thanh Hóa. Điện thoại: 0927.311.380- 0237.3820.235.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Thanh Hóa Miền Bắc

csd-thanh-hoa-httg-thanh-hoa