THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cơ sở đạo Liên Châu


Địa chỉ: Quốc lộ 20, Thôn 10, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Lâm Đồng.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Lâm Đồng Huyện Di Linh

csd-lien-chau-httg-lam-dong

Cơ sở đạo Liên Châu thành lập năm 2013, tách ra từ thánh thất Trung Dương. Tổng số tín đồ 200 người, tổng số hộ 58.
Bản đồ