THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cơ Sở Đạo Kon Tum (chưa có hình)


Địa chỉ: 9 Trần Nhân Tông, TX Kon Tum, Kon Tum. Điện thoại: 0260.3910.103.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Kon Tum Thị Xã Kon Tum Tây Nguyên

Từ năm 1960, có một số bổn đạo ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài đến Kon Tum làm ăn sinh sống. Họ tạm mượn nhà ông Trần Văn Cấp làm nơi thờ phượng lễ bái từ năm 1969, và trực thuộc Thiên Bàn ở Pleiku sinh hoạt như một Tiểu Thánh thất.

Sau năm 1975, bổn đạo di cư đến đây ngày càng đông và tỉnh Gia Lai, Kon Tum có được Thánh thất Trung Hội từ năm
1987. Họ đã xây dựng nhà Thánh, nhà Báo Ân, nhà Hội khá rộng rãi.

Từ sau năm 1990, nhà nước đã chia thành tỉnh Kon Tum, tuy ít dân nhưng đất đai rất rộng. Cho nên năm 2000, chính quyền địa phương đã giúp cho điều kiện và phương tiện để bổn đạo Kon Tum tách chia cơ sở mới từ Thánh thất Trung Hội.

Đến nay họ đã bầu được Ban đại diện và lập Cơ Sở Đạo với Chánh Trị Sự Trần Văn Cấp cùng với Lễ Sanh Ngọc Đài Thanh (Trần Đài) điều hành.