THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cơ Sở Đạo Đức Thắng


Địa chỉ: Thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0905 507 156.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức Đang xây dựng

csd-duc-thang-httg-quang-ngai

Cơ sở Đạo Cao Đài Đức Thắng tại địa chỉ: thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập vào ngày 22/10/2008 (24/9/Mậu Tý), Chính quyền các cấp chấp thuận cho phép mua đất và xây dựng ngôi thờ tự. Cơ sở Đạo Cao Đài Đức Thắng đã tổ chức Lễ đặt đá và khởi công xây dựng ngôi Tam đài Đạo pháp vào ngày 21/6/2015 (06/5/Ất Mùi) đến nay.

Tâm thư kêu gọi ủng hộ xây dựng cơ sở đạo:

 Kính thưa quý Thiên phong Chức sắc, Chức việc, chư đạo tâm, quý Mạnh thường quân, và chư vị Thiện tâm gần xa!

Cơ sở Đạo Cao Đài Đức Thắng tại địa chỉ: thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập vào ngày 22/10/2008 (24/9/Mậu Tý), Chính quyền các cấp chấp thuận cho phép mua đất và xây dựng ngôi thờ tự. Cơ sở Đạo Cao Đài Đức Thắng đã tổ chức Lễ đặt đá và khởi công xây dựng ngôi Tam đài Đạo pháp vào ngày 21/6/2015 (06/5/Ất Mùi) đến nay.

Được ơn Trời Phật hộ trì, sự quan tâm giúp đỡ của Hội Thánh, sự đồng thuận của các cấp Chính quyền, sự nhiệt tâm đóng góp, hoan hỷ hiến cúng tiền bạc vật chất của quý Thiên phong Chức sắc, chư đạo tâm, quý Mạnh thường quân, và chư vị Thiện tâm gần xa, đã chung tay đóng góp tạo tác nên ngôi Tam đài Đạo pháp, thoả nguyện lòng chúng sanh kỉnh thờ Trời Phật, cầu cho Quốc thới Dân an.

Xin chuyển lời thành kính tri ân của Chức sắc và Bổn đạo Cao Đài Đức Thắng đến tất cả quý vị, Cơ sở Đạo Cao Đài Đức Thắng luôn đặt tâm cầu nguyện Ơn trên Thầy Mẹ ban ơn lành đến tất cả chư quý vị, luôn được dồi dào sức khoẻ, thân tâm thường lạc và tiến tu dõng mãnh.

Kính thưa Quý vị!
Công trình xây dựng còn dài, kinh phí hiện tại đã hết, bà con bổn đạo nơi đây còn nghèo nên rất cần sự hoan hỷ công đức. Đây là địa chỉ đích thực đang rất cần sự chung tay đóng góp của chư vị gần xa, xin thiết tha kêu gọi những tấm lòng hồi hướng vì mục đích phổ độ chúng sanh, vì Quốc thới Dân an vì Đại đồng nhân loại.

Chung tay xây dựng Thánh đường,
Chung lòng cầu nguyện mười phương hoà bình.

Mọi sự ủng hộ đóng góp xin quý vị liên hệ qua địa chỉ và tài khoản sau: 
Tên tài khoản CƠ SỞ ĐẠO ĐỨC THẮNG, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi: 0271 001056719. (xin quý vị ghi rõ họ tên, địa chỉ và số ĐT của quý vị để tiện việc phản hồi tri ân)
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0905 507 156.
Cơ sở Đạo Cao Đài Đức Thắng sẽ có thư cảm tạ gửi đến quý vị khi nhận được sự hoan hỷ hiến cúng và sẽ cập nhật danh sách ủng hộ thường xuyên để chư quý vị cùng biết. 
Xin hãy chia sẽ thông tin này đến nhiều người được biết để hồi hướng công đức.
Trân trọng cảm ơn!
Người đại diện Cơ sở Đạo
Lễ sanh Nguyễn Văn Hiếu.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1772383866360809&set=pcb.1757274417871754&type=3