THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo


Địa chỉ: 171B Cống Quỳnh, Quận l, TP. HCM. Điện thoại: 028.38.360.732.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) TP Hồ Chí Minh Quận 1

co-quan-pho-thong-giao-ly-dai-dao-tphcm
Bản đồ (Agencies Secondary Doctrine University Religion Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo)