THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Chánh môn Tòa Thánh


Địa chỉ: Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh

Chanh Mon a

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh rộng 96 mẫu tây, có vòng rào quanh 4 cạnh. Mỗi cạnh có ba “cửa tam quan” ra vào. Chánh môn là Cửa lớn ở ngay hướng phía trước mặt tiền Tòa Thánh, bề ngang 54 mét, cao 9 mét, trên nóc cửa đắp hai con rồng phò cổ pháp Tam Giáo (bình bát vu, cây phất chủ và kinh Xuân Thu). Chánh môn thường đóng lại, chỉ được mở mỗi khi rước thượng khách. Ngày 10-7-1965 (12-6 Ất Tỵ), Ngài Thượng Sanh Cao Hoài Sang, Chưởng quản Hiệp Thiên Đài, chủ lễ đặt viên đá đầu tiên xây Chánh môn.

Bản đồ