THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cao Thượng Bửu Tòa


Địa chỉ: 18 Đống Đa, Khóm 1, P 2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu. Điện thoại: 0291.823625.
Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa Bạc Liêu TP Bạc Liêu

cao-thuong-buu-toa-bac-lieu2

cao-thuong-buu-toa-bac-lieu