THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cao Đài Việt Nam – Thiên Tòa Hoàng Đạo


Địa chỉ: Ấp Chợ, Khu 4, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3956008; 0953233032; 01684975580.
Hội Thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức Tiền Giang Huyện Châu Thành

caodai-vietnam-thien-toa-hoang-dao-tien-giang3
Ngày 9/9 Bính Thân (9/10/2016) lễ khánh thành THIỀN TÒA HOÀNG ĐẠO , TÒA THÁNH của hội thánh GIÁO HỘI CAO ĐÀI VIỆT NAM BÌNH ĐỨC.
caodai-vietnam-thien-toa-hoang-dao-tien-giang ảnh cũ