THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Đền Thờ Phật Mẫu Báo Ân Từ


Địa chỉ: Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh

Bao An Tu2_DTPM

Bao An Tu1_DTPM

Bao An Tu3_DTPM

Lược sử

Hiện nay Hội Thánh tạm mượn Báo Ân Từ, trong nội ô Tòa Thánh, làm Đền Thờ Đức Phật Mẫu. Sau nầy khi xây dựng Đền Thờ Phật Mẫu Trung Ương sẽ trả lại đúng chức năng của nó. Điện Thờ Phật Mẫu Trung Ương, dự kiến nằm ở ngoại ô Tòa Thánh, trên đường Bình Dương, cách cửa Hòa Viện (cửa số 1) chừng một cây số bên tay mặt, tại xóm Tà Mun hiện nay.

Năm 1932, Báo Ân Từ được ráp bằng ba căn nhà có kích thước giống nhau, có cột bằng gỗ, vách đắp bằng đất, mái lợp ngói.
Năm 1933, Hội Thánh khởi công xây dựng tòa Thánh, nên dời Quả Càn Khôn đến tạm đặt thờ nơi Báo Ân Từ.

Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Hợi (27-01-1947), Hội Thánh làm lễ di chuyển Quả Càn Khôn từ Báo Ân Từ trở về an vị nơi Bát Quái Đài của Tòa Thánh mới vừa xây xong.

Ngay sau đó, Đức Hộ Pháp cho dọn dẹp và sửa soạn lại Báo Ân Từ để tạm dùng làm Đền Thờ Phật Mẫu vì từ ngày Khai Đạo đến lúc bấy giờ, trong nội ô chưa có Đền Thờ Phật Mẫu.

Long vị thờ Phật Mẫu ở giữa có bốn chữ Nho lớn DIÊU TRÌ KIM MẪU, bên hữu đề bốn chữ nhỏ hơn: CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG, bên tả đề: BẠCH VÂN ĐỘNG CHƯ THÁNH. Tro trong lư hương thờ Phật Mẫu được lấy từ tro trong lư hương Đền Thờ Phật Mẫu tại Trường Quy Thiện.
Vào 6 giờ chiều ngày mùng 9 tháng giêng năm Đinh Hợi (30-01-1947), Hội Thánh thiết lễ an vị Đức Phật Mẫu.

Cũng từ đây về sau các họ đạo muốn lập Điện Thờ Phật Mẫu phải lập Thánh thất trước rồi mới lập Điện Thờ Phật Mẫu sau.

Cuối năm Tân Mão (1951), bà Phối Sư Hương Nhiều, Chưởng quản Phước Thiện Nữ phái xin được cất lại Báo Ân Từ bằng vật liệu nặng cho chắc chắn do Ban Kiến Trúc đứng ra xây dựng theo kiểu mẫu do Đức Hộ Pháp chỉ định. Ngày 16-01 Nhâm Thìn (11-02-1952) khởi công xây dựng Báo Ân Từ. Phần trang trí nơi Bửu điện thờ, ở ngay giữa tấm vách ngăn, phía sau làm hậu điện, một khuôn bao thật lớn, đắp các pho tượng thờ theo sự tích HỚN RƯỚC DIÊU TRÌ, tức vua Hớn Võ Đế rước Đức Phật Mẫu, Cửu Vị Tiên Nương và bốn Tiên Đồng Nữ Nhạc, cỡi chim Thanh Loan đi xuống phàm trần, chứng lễ khánh thọ vua Hớn Võ Đế. Đức Hộ Pháp trấn thần và an vị cúng Đức Phật Mẫu ngày 04-8 Quý Tỵ (11-9-1953). Lễ Khánh thành vào ngày 09-1 Ất Mùi, nhân địp đại lễ khánh thành Tòa Thánh tổ chức trong 10 ngày, từ ngày mùng 6 đến ngày 16-01 Ất Mùi 1955.