THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Bá Huê Viên (Vườn Ngạn Uyển)


Địa chỉ: Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh

Ba Hue Vien

16BaHueVien

Lược sử

Bá Huê Viên, khu vườn trăm ngàn hoa cảnh, đối diện Báo Ân Từ, nằm giữa hai đại lộ Phạm Hộ Pháp và Cao Thượng Sanh, rộng một mẫu rưỡi tây, được tạo lập vào năm 1960 do sáng kiến của Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước. Hình thể Bá Huê Viên được phân ra bốn phương tám hướng, chia thành từng ô lớn nhỏ khác nhau, hoa đủ loại, sắc có năm màu chánh tùy theo từng hướng theo nguyên lý của ngũ hành: Đông sanh Mộc hoa có sắc xanh, Tây sanh Kim hoa sắc trắng, Nam sanh Hỏa hoa sắc đỏ, Trung ương mồ kỷ Thổ hoa sắc vàng.

Trung tâm vườn: một Giải Thoát Đài to lớn, một cội cây có năm từng hình vông, trong hình tròn, hoa màu vàng có bốn chữ Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, bốn đức lớn của càn khôn vũ trụ. Từ thuở khai Thiên lập Địa, ở vườn Ngạn Uyển Diêu Trì Cung, Giải Thoát Đài là nơi vị Chủ Vườn thanh sát kiểm tra các chơn hồn khi xuống thế hoặc khi trở về tùy theo công hay tội mà chuyển giao các chơn hồn về Cửu Thiên Khai Hóa hoặc xuống Thập Điện Diêm Cung.

Hướng Đông vườn: một ngọn giả sơn tiêu biểu cho Tam Sơn tụ đảnh, trong giả sơn nầy có tượng hình tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng bằng đá. Trên lưng chừng núi có một bức tượng Đức Mẹ Fatima (Thánh Vương Hòa Bình) bằng đá quý từ Ý ở phương Tây chuyển sang Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam ở phương Đông trong thập niên 1960. Tam sơn tiêu biểu Tam Giáo Đồng Nguyên. Đạo xuất từ Đông. Tam giáo ngày nay lãnh lịnh Ngọc Hư Cung chấn hưng quy nhứt tại phương Đông tức là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Hướng Tây vườn: Nhìn thấy trụ phương trước Báo Ân Từ và cổng chính Bá Huê Viên.

Hướng Nam vườn: Một dãy Hoàng Liên Sơn (giả sơn) nhà Lan, hình thể tam giác cạnh, tượng trưng các vị Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật như Đạt Ma Tổ Sư, thầy trò Đường Tam Tạng, Bát Tiên Đông Du, Trúc Lâm Thất Hiền, Ngu Thuần, Quỷ Cốc Tiên Sinh (Vương Thiền Lão Tổ), Bàng Quyên Tôn Tẩn, Hứa Do Sào Phủ, Bá Nha Tử Kỳ, Khương Thượng Bàn Khê, Trần Đoàn, Triệu Khuôn Dẫn.

Hướng Bắc vườn: Một Tòa Bá Huê Đình hình bát trụ dành cho du khách nghỉ chân ngắm cảnh.

Tám hướng có: Các loài kỳ hoa dị thảo, dã thú muôn chim (thượng cầm hạ thú) biến thể từ những loài thảo mộc tạo nên, từ loài bò sát cho đến Rồng, Phụng, Cá hóa Long, kim thạch cũng biến thể hóa Linh (Long, Lân, Quy, Phụng), những cội cổ kiểng tiêu biểu cho Cửu Thiên Khai Hóa (cội chín từng), Thất Hiền hay Thất Thánh (cội 7 từng), Mẫu tầm tử, tam tòng tứ đức, tam cang ngũ thường, ngũ đế giáng trần, độc trụ kình thiên (cội một tàng dù) tiêu biểu cho Nữ Oa đội đá vá trời, một mẹ trăm con (chuối kiểng) hoặc cội liên tàng, thể hiện Lạc Long Âu Cơ, Tam Giáo đồng nguyên, ngũ chi hiệp nhứt (cội 3 nhánh 5 từng), cây cảnh gió lùa (kiểng Bonsai), xuyên sơn phong thủy, tòng bá mai lan, quân tử tiểu nhơn, phong lưu đài các. Khóm trúc cành mai, Nai Hạc thân thương, Kỳ lân Sư tử, Rồng chầu Phụng múa, cảnh sắc nên thơ, hương sắc bay tỏa khắp khu vườn khác nào chốn thiên thai bồng đảo.