THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Anh Linh Cố Tánh


Địa chỉ: Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh Vạn Pháp Cung

(Thờ các vong nhập môn vô vi tại Vạn Pháp Cung  số 1)

19AnhLinhCoTanh2 19AnhLinhCoTanh1