THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Tây Nguyên » Lâm Đồng » TP. Đà Lạt »

Điện Thờ Phật Mẫu Đa Phước

P 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thánh Thất Xuân Sơn

Thôn Xuân Sơn, Xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thánh Thất Đà Lạt

26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 7, TP Đà Lạt. ☏ 0263.3570505.

Khách Đình Đa Phước

Phường 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thánh Thất Đa Phước

Phường 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. ☏ 0263.3829770.

Hộ Pháp Đường Đa Phước

P 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.