THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 2 kết quả được tìm thấy: Tây Nguyên » Kon Tum »

Thị Xã Kon Tum (2),

Cơ Sở Đạo Kon Tum (chưa có hình)

9 Trần Nhân Tông, TX Kon Tum, Kon Tum. ☏ 0260.3910.103.

Thánh Thất Kon Tum

43 Hùng Vương, Thị xã Kon Tum, Kon Tum.