THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Nước ngoài » Mỹ (USA) » Texas »

Thánh Thất Dallas Fort Worth

1851 Apollo Rd, Garland, TX 75044, USA. Tel: +1 972-414-5404

Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas

5535 W Ledbetter Dr, Dallas, TX 75236, USA. ☏ +1 972-780-4706. https://www.facebook.com/CaoDaiTempleOfTexas

Thánh Thất Austin Texas

12316 Ryden St Manor, TX 78653-9776, USA. ☏ (512) 763-7645, Email : caodaiaustin@yahoo.com, Web: caodaiaustin.org

Thánh Thất San Antonio, TX

Texas 5147 Village Crest San Antonio TX Zip 78218 USA. ☏ (210)655.9167.

Thánh Thất Houston Texas

8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071, USA