THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Ngãi » Huyện Tư Nghĩa »

Văn Phòng Tỉnh Đạo Quảng Ngãi

Khối 3, Thị trấn La Hà, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (trong Linh Tháp) ☏ 0255.6293.977.

Thánh Thất Vệ Long Trung

Đội 1 Thôn Mỹ Hòa, Xã Nghĩa Mỹ, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. ☏ 0255.392479.

Thánh Thất Sông Vệ

Khối 2 (cũ Xã Nghĩa Phương), Thôn An Bàng, Thị trấn Sông Vệ, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3923.466.

Linh tháp – Đài Tưởng Niệm Thánh Tông Đồ tử Đạo

Khối 3, Xã Nghĩa Trung, Thị trấn La Hà, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3845.763.

Thánh Thất Phú Sơn

Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.