THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Nam » Huyện Đại Lộc »

Thánh Thất Quảng Hòa

Khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, H Đại Lộc, Quảng Nam. ☏ 0235.3747.507

Thánh Thất Linh Bửu

Thôn Gia Cốc, Xã Đại Minh, H Đại Lộc, Quảng Nam. ☏ 0235.3772.028.

Thánh Thất Đại Lộc

Thôn Lâm Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam.