THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Phú Yên » Huyện Phú Hòa »

Thánh Thất Minh Trung

Thôn Phú Lộc, Xã Hòa Thắng, H Phú Hòa, Phú Yên.

Thánh Thất Minh An

Thôn Định Thọ, Xã Hòa Định Đông, H Phú Hòa, Phú Yên.

Thánh Thất An Nghiệp

Thôn Định Thắng, Xã Hòa Định Đông, H Phú Hòa, Phú Yên.

Thánh Thất Đông Phước

Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, H Phú Hòa, Phú Yên.