THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Điện Thờ Phật Mẫu Tân An Thạnh (Tân Lược cũ)

Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Thất Tân An Thạnh (Tân Lược cũ)

Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Chiếu Minh Giáo Tòa

Phường Đông Thuận, Thị Xã Bình Minh, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Minh

Phường Đông Thuận, Thị Xã Bình Minh, Vĩnh Long.

Thánh Thất Bình Minh

Phường Đông Thuận, Thị Xã Bình Minh, Vĩnh Long.