THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Vĩnh Xuân

Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Thất Trà Ôn

Đường Gia Long, khu 5, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. ☏ 0270.3771.073.

Văn phòng Ban Trị Sự Cửu Khúc Tòa (Tường Lộc)

Ấp Tường Lễ, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Tam Hòa Linh

Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Long Bửu Tự

Ấp 3, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Long Hoàng Am Tự

Ấp 4, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bạch Vân

Ấp 2, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Thất Tam Bình

Đường Võ Tấn Đức, Khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Tam Bình

Đường Võ Tấn Đức, Khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Linh Quang Thiền Môn

Ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang

Ấp Tân Thiền, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Bửu Quang Cảnh

Ấp Nhứt A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bửu Quang Cảnh

Ấp Nhứt A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 0270.224268.

Thánh Thất Tân Long Hội

Ấp Gò Nhum, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 0270.3941767.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Long Hội

Ấp Gò Nhum, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Thất Mỹ Phước

Ấp Cái Kê, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 01675408240.

Thánh Thất Hòa Tịnh

Ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 0270.3940.388.

Thánh Tịnh An Thiên

Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long. ☏ 0270.3956520.

Thánh Thất Đồng Phú

Ấp Phú Mỹ 2, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Lộc Hòa

Ấp Long Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Đồng Phú

Ấp Phú Thịnh, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Đồng Phú

Ấp Phú Mỹ 2, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Hòa Ninh

Ấp Hòa Thuận, Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Bàu Gốc

Ấp Phú Long, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Tân Chiếu Minh

Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Đền Thờ Phật Mẫu Phước Thạnh Tự (Tân Chiếu Minh)

Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Chiếu Minh Tự

Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bửu Đài Quang

Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Thất Thành Lợi

Ấp Thành Nhơn, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Thất Tân Quới

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.