THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Điện Thờ Phật Mẫu Cầu Ngang

Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh .

Thánh Thất Cầu Ngang

Ấp Thủy Hòa, Xã Thuận Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh.

Thánh Tịnh Thanh Long Tràng Võ

Ấp Ngãi Nhì, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Tịnh Bát Cảnh Cung

Ấp Chông Nô, Xã Hòa Tân (cũ Hòa Ân), Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Thất Phong Thạnh

Ấp 3, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3811452.

Thánh Thất Thông Hòa

Số 541, Ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Thất Thị Trấn Cầu Kè

12 Trần Hưng Đạo, Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294.3814525.

Thánh Thất Phương Thạnh

Ấp Giồng Chùa, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3556127.

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 5)

Ấp 5, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 3)

Ấp 3, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3663586.

Thánh Thất Đức Mỹ

Ấp Nhuận Thành, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3589128.

Thánh Thất Đại Phước (Nhị Long cũ)

Ấp Nhị Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 6275198.

Thánh Thất An Trường

Ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Thánh Thất Càng Long (Mỹ Cẩm cũ)

Khóm 3, Thị Trấn Càng Long (cũ Xã Mỹ Cẩm), Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294.3885430.