THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » TP Hồ Chí Minh » Quận Bình Thạnh »

Diêu Trì Bửu Điện Bình Hòa

174/30 Chu Văn An, P 12, Q Bình Thạnh, TP HCM. ☏ 028.38414370.

Thánh Thất Bình Hòa

174/30 Chu Văn An, P 12, Q Bình Thạnh, TP HCM. ☏ 028.38414370.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Thạnh

822 Bình Quới, P 28, Bình Thạnh, TP HCM.

Thánh Thất Bình Thạnh

822 Bình Quới, P 28, Bình Thạnh, TP HCM. ☏ 028. 5562.086 - 028.5562082.