THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 18 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Thị Xã Cai Lậy »

Thánh Thất Liên xã Phú Cường Thạnh Lộc

Xã Phú Cường Thạnh Lộc, TX Cai Lậy tỉnh Tiền Giang.

Đàn Thông Linh Khiếu

Ấp 6, Xã Phú Cường, TX Cai Lậy, Tiền Giang.

Thánh Tịnh Thiện Lạc Thai

23/2 khu 7, Thị Trấn Cai Lậy. Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3829510.

Tòa Thánh Vô Vi Thiên Thai

Ấp Cầu Dừa, Xã Mỹ Phước Tây, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3827714.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Phong

Ấp Tân Bường A, Xã Tân Phong (cù lao Tân Phong), Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3810136.

Thánh Thất Tân Phong

Ấp Tân Bường A, Xã Tân Phong (cù lao Tân Phong), Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3810136.

Điện Thờ Phật Mẫu Tam Bình

Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3926343.

Thánh Thất Tam Bình

Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3926343.

Thánh Tịnh Ngũ Đài Võ Sĩ

Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3773002.

Thánh Thất Long Tiên

Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Long Tiên, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3811507.

Thánh Tịnh Long Thiên Ngũ Sắc

Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Long Tiên, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3811051.

Thánh Thất Long Khánh

Ấp Phú Hiệp, Xã Long Khánh, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3811783.

Thánh Tịnh Hòa An Phổ Hóa

Ấp Quí Thành, Xã Nhị Quí, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3814361.

Thánh Tịnh Hiền Thiện Võ

Ấp 2, Xã Cẩm Sơn, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 01696681922

Điện Thờ Phật Mẫu Cai Lậy

5/13 khu 4, đường 868, Thị Trấn Cai Lậy, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3820643

Thánh Thất Cai Lậy

Thị Trấn Cai Lậy, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3820643

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Phú

Ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3772681

Thánh Thất Bình Phú

Ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3772681