THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thảo xá Hiền Cung

112 đường 30-4, khu phố 4, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3812092

Thánh Thất Thị Xã Tây Ninh

112 đường 30-4, khu phố 4, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3812092

Thánh Thất Thái Bình Thánh Địa

59/4 Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Phủ thờ Quyền Giáo Tông Lê văn Trung

đường Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, Xã NinhThạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Thánh Thất Ninh Sơn

đường Bời Lời, Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3824401

Điện Thờ Phật Mẫu Ninh Sơn

611 đường Bời Lời, Ấp Ninh Họ, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3824401

Điện Thờ Phật Mẫu Ninh Thạnh

Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Thánh Thất Ninh Phước – Phận đạo Đệ Thập Thất cũ

Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3630124

Thánh Thất Ninh Hòa – Phận đạo Đệ Thập Tam cũ

Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3620265

Thánh Thất Hiệp Ninh – Phận đạo Đệ Thất cũ

959 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Ninh

959 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 090847647

Thánh Thất Bình Minh

Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3816244

Thánh Thất Tân Thành

Ấp Tân Đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3754555

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Thành

Ấp Tân Đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3754555

Thánh Thất Liên Xã Tân Hưng Tân Phú

Ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu,Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hưng

Ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Thánh Thất Liên Xã Tân Hiệp

Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Thánh Thất Suối Ngô

Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3735800

Thánh Thất Suối Dây

Ấp 2, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3752532

Thánh Thất Mỏ Công

Ấp Thanh Hỏa, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh. ☏ 0276.3870131

Điện Thờ Phật Mẫu Mỏ Công

Ấp Thanh Hỏa, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh. ☏ 0276.3870131

Thánh Thất Thanh Phước

Ấp Trâm Vàng, Xã Thanh Phước, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3515109

Thánh Thất Thạnh Đức

Ấp Trà Võ, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3856567

Điện Thờ Phật Mẫu Thạnh Đức

Ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3540477

Thánh Thất Phước Trạch

Tổ 15, Ấp Cây Nính, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3513354

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Trạch

Tổ 15, Ấp Cây Nính, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Thánh Thất Phước Đông (Suối Cao)

Ấp Suối Cao, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3533025

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Đông

Ấp Suối Cao, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Thạnh B (Phước Trạch cũ)

Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3858353

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Thạnh (Xóm Bố)

Ấp Xóm Bố, Xã Hiệp Thành, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3858433