THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 14 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Châu Thành »

Điện Thờ Phật Mẫu Thành Long

Xã Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Trí Bình

Xã Trí Bình, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Tua Hai

Quốc lộ 22B, T17, Ngã Ba Vịnh, Ấp Tua Hai , Huyện Châu Thành , Tây Ninh. ☏ 01683385802.

Thánh Thất Tua Hai

Ấp Tua Hai, Xã Đông Khởỉ, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3716026

Thánh Thất Trí Bình

Ấp Xóm Ruộng, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3878279

Thánh Thất Thành Long

Ấp Bắc, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3783601

Thánh Thất Thanh Điền (Phước Điền cũ)

Ấp Thanh Sơn, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3785352

Điện Thờ Phật Mẫu Thanh Điền – Phước Điền cũ

Ấp Thanh Sơn, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3785352

Thánh Thất Thái Bình

Ấp Suối Muồn, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3789823

Thánh Thất Long Vĩnh

Ấp Long Phú, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3781572 – 0984435915

Thánh Thất Hảo Đước

Ấp Cầu Trường, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3782167

Thánh Thất Đồng Khởi

Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng khởi, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 01238686954

Điện Thờ Phật Mẫu Đồng Khởi

Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng khởi, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 01238686954

Thánh Thất An Cơ

Ấp Sa Nghe, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3782382