THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 9 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Đức Hòa »

Thánh Thất Mỹ Hạnh Nam

Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3849193.

Thánh Thất Mỹ Hạnh Bắc

Ấp Trấn Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3849513

Thánh Thất Lộc Giang

Ấp An Lộc, Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3507696.

Thánh Thất Hiệp Hòa

Ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3898154.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Hòa

Ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An.

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Hậu Nghĩa

Ô 6, khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3812321.

Thánh Thất Đức Hòa

Ấp Bình Tả, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3810336.

Thánh Thất Đức Hòa

10 E, khu 5, Thị Trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3898154.

Thánh Thất An Ninh Tây

Ấp An Hòa, Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa, Long An. ☏ 0272 3853690.