THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Kiên Giang » Huyện Gò Quao »

Thánh Thất Minh Đức

Ấp Phước Đạt, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang.

Thánh Tịnh Huyền Trung Điện

Ấp Long Đời (Ấp 1), Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao, Kiên Giang. ☏ 0297.3.666.786.

Điện Thờ Phật Mẫu Gò Quao

Ấp Phước Thành, Xã Vĩnh Phưóc B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang.

Thánh Thất Gò Quao

Ấp Phước Thành, Xã Vĩnh Phưóc B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang.