THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » Huyện Tháp Mười »

Thánh Tịnh Thanh Sơn Hỏa

Ấp Mỹ Thị A, Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Thánh Tịnh Cửu Linh Môn

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ Hòa

Ấp 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Mỹ An

Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ An

Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.