THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » Huyện Lấp Vò »

Thánh Thất Vĩnh Thạnh

Ấp Nhơn Quới, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ An Hưng B

Ấp An Quới, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Mỹ An Hưng A (Tòng Sơn cũ)

Ấp An Bình, Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Khánh Trung (Mương Điều cũ)

Ấp Khánh Mỹ, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Lấp Vò

Ấp Bình Phú Qưới, Xã Bình Thành, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Lấp Vò

Ấp Bình Phú Qưới, Xã Bình Thành, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. ☏ 0277.3845168.

Thánh Thất Hội An Đông

Ấp An Thạnh, Xã An Hội Đông, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Bình Thành

Ấp Bình An, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. ☏ 0277.3541.523.