THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » Huyện Cao Lãnh »

Thánh Thất Sa Giang

Ấp 2, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ Long

Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. ☏ 0277.3910.567.

Thánh Thất Nhị Mỹ

Ấp Hòa Vân, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Đền Thờ Phật Mẫu Phong Mỹ

Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phong Mỹ

Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Bình Hàng Trung (Kiến Văn cũ)

Ấp 1, Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. ☏ 0277.3914.533.