THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cần Thơ » Huyện Phong Điền »

Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo

Ấp Tân Long B, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền (cũ H Ô Môn), Cần Thơ.

Điện Thờ Phật Mẫu Nhơn Ái

Ấp Nhơn Lộc 1, Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Cần Thơ.

Thánh Thất Nhơn Ái

Ấp Nhơn Lộc 1, Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Cần Thơ. 0292.3850021.