THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cà Mau » Huyện U Minh »

Thánh Thất Ngọc Quang

Ấp 1, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Long Quang

Ấp 2, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Cửu Linh Châu

Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Tịnh Bạch Vân Cung

Ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau.