THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cà Mau » Huyện Thới Bình »

Thánh Thất Thiên Lý Đàn

Ấp 1, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Phước Y Viện

Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau. ☏ 0290.3632.157.

Tòa Thánh Ngọc Sắc

Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau. ☏ 0290.3632.157.

Thánh Thất Ngọc Linh (chưa có hình)

Ấp 8, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Thánh Thất Linh Thiên Đàn

Ấp 1, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Thánh Thất Thới Bình

Ấp 4 Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau.