THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cà Mau » Huyện Đầm Dơi »

Thánh Thất Ngọc Điện Đàn

Khóm 5, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Diệu Đàn

Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Bửu Quang

Ấp Phú Hiệp Xã Ngọc Chánh (cũ xã Thanh Tùng), Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thánh Thất Tân Hưng

Ấp Công Điền, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.