THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 10 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cà Mau » TP Cà Mau »

Thánh Thất Thành Tâm Đàn

Ấp 6, Xã Tân Thành, TP Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Thất Thiên Cảnh Đàn

Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau. ☏ 0290.3590185.

Thánh Thất Ngọc Thiện

Ấp Tân Thuộc, Xã An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Thất Bạch Chơn Đàn

Ấp Gành Hào, Xã Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Tịnh Qui Tông Điện

Ấp 4, Thành Phố Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Thất Tắc Vân

Ấp 4, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau.

Điện Thờ Phật Mẫu Tắc Vân

Ấp 4, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Thất Cái Ngang

Đường Lý Thường Kiệt, KP 6, Phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau.

Điện Thờ Phật Mẫu Cà Mau

74 Lý Thái Tôn, P 4, TP Cà Mau, Cà Mau. ☏ 0290.3837751.

Thánh Thất Cà Mau

51 Phan Ngọc Hiển, P 5, TP Cà Mau, Cà Mau. ☏ 0290.3837751.